Η EXPRESS CITY SERVICES ιδρύθηκε το 1982 και είναι η εταιρεία που εισήγαγε και καθιέρωσε τον όρο «courier» στην Ελλάδα. Η εταιρία μας είναι η πρώτη εταιρία που πήρε άδεια λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και έκτοτε έκανε αποστολή της…τις αποστολές.

“Αποστολή μας … οι αποστολές σας”

Λήψη εφαρμογής